Avatar

Ubezpiecz

Następnie kupuję ją przez internet i w kilka chwil umowę i warunki ubezpieczenia otrzymuję mailem. Stawiam plusa temu kto mi wyjaśni dlaczego odmówiono mi ubezpieczenia bez zwyżek, które przysługują komuś kto skończył 26 lat.Zasadność roszczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
Member Since: