Kenya vs. Porsha Pic
Kenya and Porsha often go toe-to-toe on Bravo. Maybe you've noticed.

Rating: 2.0 / 5.0 (1 Vote)
Photo Credit:
Bravo
Stars:
Porsha Williams, Kenya Moore
Related Photos:
Porsha Williams Photos, Kenya Moore Photos
Uploaded by:
Uploaded: