Justin Bieber Nightclub Attack
Justin Bieber is attacked inside a Canadian nightclub in this photo. But the singer made it out okay.

Rating: 4.4 / 5.0 (11 Votes)
Avatar

Yes

Avatar

Hello

Avatar
@ paula Ivett ramirez acosta

Jdtsjhejshdjejdjjdkdjueujdjdjjjsddjjejdjdyeyeiyejehehdhdgejhrhrhrhheheyyeieuwiiehsjhzudhhdhdhdjdhdjhhndhdhdhhdjdhdjhudhznejzvznd fbshh b hdhfshgzhgznzjgshhsnshhbsnsgvshsjsjsjsjhshehehehhejehyeyryruduetetsueutwyyyeytttryrtytytytuejjjskksjjsjsjshshsjsrwysjzuZmzjznzmzgzjzjsndjdjdhdhhzbzgzghshzhhzhhzhhghzjzjzhhhhzhjzjjzgdhdjshgjjdjxbdhhdhdhhxhhxhxhhhhxhxgzjdnjzjzh h jzjjcjxjjxkdjdkkdjkxhdjhjdjhdjjhdkjhdkdjsjjdhhdhdh

Photo Credit:
TMZ
Star:
Related Photos:
Justin Bieber Photos
Related Post:
Uploaded by:
Uploaded:

Justin Bieber Biography

Bieber in Thought
Justin Bieber is a young, wildly popular singer. He dominated the music world in 2010, earning the most YouTube videos AND becoming the... More »
Born
Birthplace
Ontario, Canada
Full Name
Justin Bieber