Justin Bieber Nightclub Attack
Justin Bieber is attacked inside a Canadian nightclub in this photo. But the singer made it out okay.

Rating: 4.4 / 5.0 (11 Votes)

  Embed Code:
  <a href="http://www.thehollywoodgossip.com/gallery/justin-bieber-nightclub-attack/"><img alt="Justin-bieber-nightclub-attack" src="http://images.thehollywoodgossip.com/iu/t_full/v1377970521/justin-bieber-nightclub-attack.jpg" /></a>
  Photo Credit:
  TMZ
  Star:
  Related Photos:
  Justin Bieber Photos
  Related Post:
  Uploaded by:
  Uploaded:

  3 Comments New Comment Subscribe

  Avatar

  Yes

  Avatar

  Hello

  Avatar
  @ paula Ivett ramirez acosta

  Jdtsjhejshdjejdjjdkdjueujdjdjjjsddjjejdjdyeyeiyejehehdhdgejhrhrhrhheheyyeieuwiiehsjhzudhhdhdhdjdhdjhhndhdhdhhdjdhdjhudhznejzvznd fbshh b hdhfshgzhgznzjgshhsnshhbsnsgvshsjsjsjsjhshehehehhejehyeyryruduetetsueutwyyyeytttryrtytytytuejjjskksjjsjsjshshsjsrwysjzuZmzjznzmzgzjzjsndjdjdhdhhzbzgzghshzhhzhhzhhghzjzjzhhhhzhjzjjzgdhdjshgjjdjxbdhhdhdhhxhhxhxhhhhxhxgzjdnjzjzh h jzjjcjxjjxkdjdkkdjkxhdjhjdjhdjjhdkjhdkdjsjjdhhdhdh
  You are posting as a guest. To post as a user, please Sign In or Register